BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XLVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XLVII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 lutego 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 31.01.2014 r. do 27.02.2014 r.
 7. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2013.
 8. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2013.
 9. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013.
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2013 r.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: podtrzymania stanowiska określonego w Uchwale Nr XLV/314/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Panów T. D. i M. G. na działania Starosty Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości położonej w Trzemesznie stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki