BIPCzwartek, 01.6.2023

XLVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XLVIII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 marca 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 28.02.2014 r. do 27.03.2014 r.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2013 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2013 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Jarosławowi Szoszorek;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Marianowi Pawełczakowi.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki