BIPNiedziela, 11.6.2023

XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XLIX sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXLIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 kwietnia 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 28.03.2014 r. do dnia 29.04.2014r.
 7. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2006 - 2013.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim.
 9. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  2. w sprawie: udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej 2199P Lednogóra – Imielenko (poszerzenie);
  4. w sprawie: przekazania zadania i dotacji przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na realizację zadania – Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo – Skorzęcin;
  5. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński w roku 2014 dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
  6. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2014;
  7. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu gnieźnieńskiego;
  8. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2023;
  9. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki