BIPNiedziela, 28.5.2023

XXIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa w Powiecie Gnieźnieńskim:
  • roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Policji,
  • roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
  • informacja Prokuratury Rejonowej,
  • informacja SANEPIDU.
 8. Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2004 r.
  • podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2004 roku.
 9. Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do przeprowadzenia matury 2005 - informacja o przebiegu i wynikach próbnej matury - dyrektorzy szkół.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego ustanowionego uchwałą nr XXXV/196/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 31 sierpnia 2001 r., zmienionego uchwałą nr IV/25/2003 z dnia 27 lutego 2003r. i uchwalenia jego tekstu jednolitego;
  • w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/120/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/188/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2005r. dotyczącej zmiany uchwały nr XIII/97/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2003r. dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
  • w sprawie: likwidacji środka specjalnego i utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy zbiegu ulic Słowackiego - Roosevelta stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki