BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konieczny consensus, czyli rzecz o Gnieźnieńskim Obszarze Strategicznej Interwencji

Konieczny consensus, czyli rzecz  o Gnieźnieńskim Obszarze Strategicznej Interwencji
z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyszłości Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Informację na temat terytorializacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przedstawił Grzegorz Potrzebowski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, który wyjaśnił zasady wyznaczenia granic poszczególnych OSI w regionie, jak również proponowane zakresy interwencji OSI. Wbrew wcześniejszym obawom samorządów gmin nie ujętych w OSI (tj. Trzemeszna, Kiszkowa i Mieleszyna), będą one miały większe preferencje w zakresie pozyskania środków w procedurach konkursowych w ramach WRPO 2014 + od pozostałych obszarów metropolitarnych i subregionalnych.

Tymczasem przed włodarzami jednostek samorządu ujętych w OSI stoi nie lada wyzwanie. Konieczne jest osiągnięcie kompromisu w zakresie podziału ok. 100 mln zł. na projekty, które w znaczący sposób mogą poprawić sytuację społeczno – gospodarczą obszaru subregionalnego skupionego wokół Gniezna. Biorąc pod uwagę skalę potrzeb, ilość i zakres propozycji projektów wstępnie złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kwota do podziału nie jest niestety zbyt duża. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy samorządy ujęte w OSI muszą sformalizować swoją współpracę, opracować diagnozę obszaru subregionalnego ze wskazaniem najważniejszych problemów i potrzeb gnieźnieńskiego obszaru. Diagnoza ma być punktem wyjścia do podjęcia negocjacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego co do zakresu interwencji w ramach OSI. Krótko mówiąc, samorządowcy z gnieźnieńskiego OSI muszą sami przygotować wspólnie ustaloną listę projektów a dodatkowo przekonać Marszałka, że te konkretne projekty przyniosą wymierne efekty dla subregionu gnieźnieńskiego, co potwierdzą wskaźniki realizacji poszczególnych projektów. Efektem tych negocjacji ma być podpisanie na początku roku 2015 kontraktu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Liderem gnieźnieńskiego OSI jest miasto Gniezno. Aby został osiągnięty kompromis wspólną propozycję projektów musi poprzeć co najmniej połowa partnerów OSI.

Pula środków w ramach gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji to tylko jeden z instrumentów pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. Każda gmina, każdy beneficjent będzie mógł ubiegać się również o środki w ramach konkursów, w podobny sposób jak odbywało się to w ramach WRPO 2007 – 2013. Ponadto będą uruchomione instrumenty ogólnopolskie, w ramach których będzie można ubiegać się o dofinansowanie większych projektów.

Aktualnie kontrakt wojewódzki znajduje się w fazie negocjacji z Komisją Europejską. Ostateczny kształt WRPO 2014 + winien być znany jeszcze w tym roku.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki