BIPSobota, 03.6.2023

Zapraszamy na rajd rowerowy!!!

Zapraszamy na rajd rowerowy!!!
Termin: 24 maj, zbiórka 9:30 celem rejestracji.

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 10:30


Trasa przejazdu Szlakiem Czerwonym:

GNIEZNO: Rynek - Tumska - Wojciecha – Żuławy – Żabia - Powstańców WLKP.- Kłeckoska - Żerniki i dalej przez miejscowości: Piekary - Braciszewo - Rzegnowo - Żydówko - Dziekanowice, ok. 21 km.

Powrót: Dziekanowice - Siemianowo - Komorowo - Dębnica - Obora - Obórka - GNIEZNO ul. Górna - Powstańców Wlkp.- Żabia - Żuławy- Wojciecha - Tumska - Rynek, ok. 24 km.

Na miejscu odpoczynku przewidziane są konkursy, gry i zabawy zręcznościowe, a w „Karczmie Na Lednicy” poczęstunek i upominki dla uczestników Rajdu.

Uczestnictwo i organizacja Rajdu:
 • W rajdzie mogą brać udział osoby, które 24 maja przybędą na miejsce jego rozpoczęcia. Zapraszamy osoby dorosłe oraz nieletnie, jednak wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 • Uczestnicy przed wyjazdem na trasę - zgłaszają się do organizatora i dokonują wpisu na listę celem ubezpieczenia oraz otrzymania bonu na posiłek.
 • Przejazd uczestników rajdu drogami publicznymi odbywać się będzie na zasadach określonych w „Prawie o ruchu drogowym”. Impreza odbywa się przy ruchu otwartym, jednym pasem drogi zgodnie z kierunkiem ruchu.
 • Na czele każdej kolumny rowerów będzie jechała osoba wyznaczona przez organizatorów.
 • Dopuszcza się udział grup zorganizowanych przez inne podmioty (np. szkoły) pod opieką osób wyznaczonych przez ich kierownictwo. Konieczne jest dostarczenie organizatorom list uczestników grup przed startem.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

Obowiązki i zadania Organizatorów
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Udzielenie pierwszej pomocy medycznej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez uczestnika rajdu.
 • Omówienie trasy przed wyjazdem i zaplanowanie miejsc postoju.

Obowiązki Uczestników
 • Posiadanie własnego, sprawnego roweru, odpowiedniego ubioru oraz dokumentu tożsamości. Organizatorzy nie zapewniają naprawy rowerów w przypadku ich awarii w czasie rajdu, jak również nie gwarantują przewozu uczestnika z tego powodu do miejsca zamieszkania.
 • Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym i ustaleń zawartych w regulaminie rajdu oraz stosowanie się do bieżących zaleceń kierownictwa rajdu.
 • Jazda drogami ogólnodostępnymi, bez zachowania należytej ostrożności może być powodem kolizji lub wypadków, dlatego konieczne jest bezwzględne przestrzeganie poleceń organizatorów.
 • Zabrania się śmiecenia, palenia papierosów, picia alkoholu, niszczenia przyrody i samowolnego oddalania się od grupy.

Serdecznie zapraszamy!

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki