BIPPoniedziałek, 29.5.2023

L sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

L sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego




L SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 maja 2014 roku
Porządek obrad



 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Model nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – prezentacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 30.04.2014 r. do dnia 29.05.2014r.
 8. Roczne sprawozdania z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2013 i plan finansowy na rok 2014.
 9. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Bądź aktywny” w latach 2014-2015, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/263/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki