BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Przyroda budzi się do życia - Konkurs fotograficzny

Przyroda budzi się do życia - Konkurs fotograficzny
Ideą konkursu jest spojrzenie przez obiektyw aparatu na bogactwo piękna natury oraz ukazanie znaczenia form ochrony przyrody oraz walorów przyrodniczych wiosną.

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody i fotografii zarazem. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik do Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
Fotografie należy przesłać w formie odbitek kolorowych lub czarno – białych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm).

Fotografia zgłoszona do konkursu powinna przedstawiać:
 • świat roślin i zwierząt;
 • elementy przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • walory przyrodnicze;
 • atrakcje krajobrazu;
 • urokliwe przyrodniczo miejsca.
Zdjęcia nie mogą być przetworzone i obrobione komputerowo.Wszystkie prace muszą być zapisane na płycie CD w postaci plików cyfrowych (JPEG lub PDF).

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia13 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
z dopiskiem: „Przyroda budzi się do życia”

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć kwestionariusz zawierający:
 • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
 • NAZWĘ SZKOŁY
 • TELEFON KONTAKTOWY
 • TYTUŁ FOTOGRAFII
 • MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA
 • KOMENTARZ DO ZDJĘCIA
 • OŚWIADCZENIA o których mowa w regulaminie
 • ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.naszesrodowisko.pl lub pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Pliki do pobrania
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki