BIPCzwartek, 01.6.2023

Partnerstwo na rzecz nowoczesnego szkolnictwa zawodowego

Partnerstwo na rzecz nowoczesnego szkolnictwa zawodowego
w celu realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci Centrów Branżowych Wielkopolski”, której sygnatariuszami były największe miasta i powiaty Wielkopolski.

Partnerstwo związane przez: Miasto Poznań, Miasto Konin, Miasto Leszno, Miasto Kalisz, Powiat Gnieźnieński, Powiat Pilski oraz Powiat Ostrowski, przewiduje działania, które mogłyby być współfinansowane w ramach WRPO 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem partnerstwa jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy. Partnerstwo ma wpływać pozytywnie na rozwój systemu kształcenia ustawicznego za sprawą utworzenia wysoko wyspecjalizowanych branż przy istniejących centrach kształcenia praktycznego. Funkcjonujące formy kształcenia zostaną zachowane. Stworzony zostanie system współpracy ze szkołami, z pracodawcami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Jak zauważa Wicestarosta Robert Andrzejewski jest to inicjatywa wieloletnia, której efektem mają być wyspecjalizowane placówki, zdolne do efektywnego szkolenia pracowników zgodnie z najnowocześniejszą technologią i aktualnymi potrzebami rynku.

Starosta Dariusz Pilak dodał, że Powiat Gnieźnieński bardzo aktywnie wspiera szkolnictwo zawodowe na naszym terenie. Na lata 2014-2016 w budżecie samorządu zabezpieczono przeszło 500 tys . zł. z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.

Liderem projektu będzie Urząd Miasta Poznania
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki