BIPSobota, 28.5.2022

XXV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Udzielenie Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego absolutorium za rok 2004:
  • przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2004 rok",
  • dyskusja,
  • przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
  • przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Stan szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: przekazania realizacji inwestycji: modernizacja drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo Gminie Kiszkowo;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/145/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. P. Jana Pawła II 9/10;
  • w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektów ze Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr I.E.11 Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej - "Szansa" oraz nr I.E.12 Lokalny Program Aktywizacji Zawodowej - "Młodzież".
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jerzy Nadoliński

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych