BIPWtorek, 06.6.2023

Celem – oszczędność energii i czyste powietrze

Celem – oszczędność energii i czyste powietrze
Wyjazd miał charakter szkoleniowy.

Szkolenie odbyło się w dniu 17 czerwca, w siedzibie firmy Nuvarro w miejscowości Posada, leżącej nieopodal Konina. Firma powstała w listopadzie 2009 roku, jako centrum pośredniczące między nauką a gospodarką. Szczególny nacisk centrum kładzie na eko-innowacje oraz odnawialne źródła energii. Siedziba firmy mieści się w biurowcu Centrum Transferu Technologii, który w swoim funkcjonowaniu wykorzystuje odnawialne źródła energii (OZE).

„Budynek pełen energii” akumuluje energię ze słońca i wiatru w następujący sposób: energia cieplna jest wytwarzana przez pompę ciepła i kolektory słoneczne, a także w wyniku wentylacji z rekuperacją, natomiast energia elektryczna przez ogniwa fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe (z pionową osią obrotu). W siedzibie firmy znajduje się m.in. laboratorium pomiarowe odnawialnych źródeł energii. Powstało ono jako element wzmocnienia infrastruktury badawczo – rozwojowej Centrum Transferu Technologii NUVARRO. Laboratorium stanowi doskonałą platformę współpracy ze środowiskiem wielkopolskich technicznych szkół wyższych oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym.Celem Laboratorium jest prowadzenie badań nad efektywnością energetyczną zastosowanych w budynku technologii energetycznych oraz optymalnym wykorzystaniem zainstalowanych w nim urządzeń energii odnawialnej. Budynek CTT NUVARRO jest przykładem „living lab-u” – koncepcji badawczej opartej na ocenie innowacyjnego rozwiązania przez doświadczenia użytkownika.

Siedziba firmy Nuvarro to eksperymentalny, modelowy budynek wyposażony w urządzenia OZE służące edukacji - uczeniu poprzez eksperymentowanie. W NUVARRO funkcjonuje system inteligentnego zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), który służy do zarządzania i zdalnego monitoringu urządzeń automatyki. Poprzez Internet można skutecznie monitorować i optymalizować zużycie energii w budynku.

Organizatorami szkolenia byli Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. w Poznaniu w ramach projektu „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki