BIPPiątek, 09.6.2023

Dodatkowe środki w gnieźnieńskim PUP

Dodatkowe środki w gnieźnieńskim PUP
Celem programu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób do 30 roku życia.Programem objętych będzie 65 osób, bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.Program realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie do 30.09.2015r.

W ramach programu:
  • Zaplanowano spotkania indywidualne w celu określenia predyspozycji zawodowych oraz zwiększenia motywacji do działania;
  • 20 osób będzie mogło ubiegać się o przyznanie i realizację bonów szkoleniowych;
  • 40 osób będzie mogło ubiegać się o bony stażowe;
  • 5 osób będzie mogło ubiegać się o przyznanie bonu zatrudnieniowego.
Zapraszamy od udziału w programie osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w PUP w Gnieźnie. Zainteresowane osobypowinny zgłosić się do pośredników pracy-doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, przy ulicy Sobieskiego 20 –pokoje :5,8, 10, 14,15,16, 19, 20.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki