BIPŚroda, 07.6.2023

Szkoliliśmy przedstawicieli powiatu gołdapskiego

Szkoliliśmy przedstawicieli powiatu gołdapskiego
Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu: zagrożeń występujących w powiecie gnieźnieńskim; organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru; środków reagowania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych; współpracy jednostek samorządu terytorialnego z siłami zbrojnymi; wymiany doświadczeń związanych ze sposobami usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof; ćwiczenia służb ratowniczych przy dekontaminacji statku powietrznego; ochrony obiektów kultury i sztuki dziedzictwa narodowego.

Grupa szkoleniowa zapoznała się również z funkcjonowaniem i sprzętem będącym na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki