BIPŚroda, 07.6.2023

Wybierzmy najładniejszą posesję!

Wybierzmy najładniejszą posesję!
Celem konkursu jest uhonorowanie tych właścicieli posesji, zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do ukształtowania ładnego wizerunku regionu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 5 września 2014r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciem posesji, zagrody i oświadczeniem.
Formularz zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Posesje, zagrody w barwach lata”

Formularz dostępny jest na stronie www.naszesrodowisko.pl

Przedmiotem oceny w konkursie będzie:stan budynku,mała architektura, zagospodarowanie zagrody, posesji, ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy, część przeznaczona na wypoczynek i rekreację, ład i porządek w obejściu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 424 07 48

Czekają atrakcyjne nagrody !

Pliki do pobrania
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki