BIPPiątek, 09.6.2023

Zbiórki publiczne po nowemu

Zbiórki publiczne po nowemu
lub wysyłać formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zniesiono tym samym wydawanie urzędowych decyzji/pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki oraz opłatę skarbową dla ich organizatorów. Nie ma także obowiązku publikacji sprawozdań w prasie.

Uprawnionym do przeprowadzenia zbiórki jest organizacja, fundacja i stowarzyszenie, które mogą prowadzić działalność zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zbiórkę może także prowadzić komitet społeczny, który składa się z co najmniej trzech osób fizycznych – niekaranych i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem, cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536 ze zmianami).

Zobacz treść Ustawy: www.isap.sejm.gov.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki