BIPCzwartek, 01.6.2023

„Dobre praktyki wykorzystania OZE” – konkurs fotograficzny

„Dobre praktyki wykorzystania OZE” – konkurs fotograficzny
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, której partnerami są Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu.

Ideą konkursu jest spojrzenie przez obiektyw aparatu na dobre praktyki wykorzystania OZE oraz wskazanie znaczenia Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Polski.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników alternatywnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii i fotografii zarazem. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.Fotografie należy przesłać w formie odbitek kolorowych lub czarno – białych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm).Fotografia zgłoszona do konkursu powinna przedstawiać: praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. biomasy, wody, wiatru, słońca lub energii wnętrza Ziemi) oraz pokazujące technologie przyjazne środowisku - ich sposób działania oraz wpływ na przyrodę.

Prace konkursowe wraz z załącznikami o których mowa w Regulaminie, należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Dobre praktyki wykorzystania OZE”


Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.naszesrodowisko.pl lub pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Zobacz Regulamin Konkursu
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki