BIPCzwartek, 08.6.2023

Strategia rozwoju turystyki w nowym ujęciu

Strategia rozwoju turystyki w nowym ujęciu
Obecnie ruszają konsultacje społeczne mające na celu możliwość zgłoszenia sugestii w odniesieniu do tego sektorowego dokumentu.

Projekt strategii został zamieszczony na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl w dziale ROZWÓJ LOKALNY, natomiast opinie i uwagi można zgłaszać na adres: promocja3@powiat-gniezno.pl. Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 28 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Ostatecznie dokument zostanie poddany do zatwierdzenia Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020 została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2008 roku. W latach 2010 i 2013 realizacja sektorowej strategii turystycznej była dwukrotnie raportowana. W związku z dużymi zmianami w tym obszarze, pojawiającymi się nowymi wyzwaniami oraz trendami nastąpiła potrzeba zmiany zapisów strategii z uwagi na jej wysoki stopień dezaktualizacji.

Przyjęta w 2008 roku przez Radę Powiatu „Strategia rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020” zawierała 27 produktów, które w zaktualizowanej postaci zostały skompilowane do ilości 12 produktów. Zanalizowano działania zrealizowane od początku istnienia strategii, jak i również poddano pod rozwagę dalszą wizję/realizację dotychczasowych produktów. Wszystko to odbywało się pod nadzorem Zespołu Konsultacyjnego ds. aktualizacji niniejszej strategii powołanego Przez Starostę Gnieźnieńskiego w roku 2014, w którego skład weszli specjaliści z zakresu turystyki z terenu powiatu.

W dokumencie wyznaczono dla powiatu gnieźnieńskiego najbardziej charakterystyczne grupy produktowe (główne obszary, dla których należy przygotować oddzielne produkty turystyczne, dostosowane do ściśle określonych oczekiwań):
 • Na Szlaku Piastowskim
 • Turystyka pielgrzymkowa i religijna - poznawcza
 • Aktywny wypoczynek
Na bazie ww. grup produktowych oraz na podstawie oceny zmian w zakresie popytu, zmian potencjału obszaru oraz weryfikacji już podjętych działań wyselekcjonowano 12 produktów przebudowując ich strukturę. Te ostatecznie przyjęte jako propozycje strategii, przypisano do poszczególnych grup produktowych:
 1. Grupa Produktowa: Na Szlaku Piastowskim
  Gniezno – Kolebka państwa na Szlaku Piastowskim (A)
  Na wyspie władców (C)
  Królewskie Miasto Gniezno (B)
  Koronacja Bolesława Chrobrego (A)
  Rowerem wzdłuż Szlaku Piastowskiego (A)
  Wiejska zagroda na Szlaku Piastowskim (C)

 2. Grupa Produktowa: Turystyka religijna
  Od świętego Wojciecha do Maryi i Józefa (C)
  Święty i jego pielgrzym: Śladami Wojciecha i Ottona III (B)
  Droga Świętego Jakuba: Od Gniezna do Composteli (C)
  Pola Lednickie: Stąd nasz ród i nasza wiara (pakiet) (A)

 3. Grupa Produktowa: Aktywny wypoczynek
  Rowerem, kolejką wąskotorową do Gniezna (B)
  Cztery Pory Roku w Skorzęcinie (B)
Ze względu na fakt, że nie jest możliwe wdrażanie wszystkich produktów jednocześnie (względy promocyjne, brak potrzebnej infrastruktury, stopień zaangażowania interesariuszy, dostępne środki itp.), zdecydowano priorytetowo potraktować te produkty, które można oferować w oparciu o istniejącą infrastrukturę i zaawansowany stopień współpracy przynajmniej części interesariuszy. W konsekwencji opisane wyżej produkty przypisano do trzech kategorii priorytetowych: A, B i C.

O pomyślności realizacji strategii zdecyduje w przyszłości wola współpracy wielu podmiotów, determinacja poszczególnych samorządów w zakresie rzeczywistej realizacji założonych celów, jak również skuteczność pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Pliki do pobrania
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki