BIPNiedziela, 04.6.2023

Stypendia Marszałka

Stypendia Marszałka
i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:
  1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  2. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  3. w roku ubiegania się - nie ukończyły 28 roku życia,
  4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określona w regulaminie w par. 1 ust 4 pkt 4,
  5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  6. złożyły wymagany komplet dokumentów, zgodnie z wymogami Regulaminu,
  7. średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z Regulaminem par. 1 ust 4 pkt 5 lit. a i b.
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w:

Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno, pokój 2.12

w terminie do:
  • 25 września 2014 r. – uczeń
  • 20 października 2014 r. – student, słuchacz
Więcej informacji pod numerem tel. 61 424 66 90

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki