BIPPiątek, 09.6.2023

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Rekrutacja uzupełniająca do projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejmuje on wszystkie działania: od diagnozy potrzeb szkoleniowych, przez szkolenia i warsztaty, aż po pomoc nauczycielowi we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki. Równolegle do doskonalenia w poszczególnych placówkach utworzone zostały – na poziomie powiatu – 4 sieci współpracy, w ramach których dyrektorzy i nauczyciele z różnych miejscowości dzielą się doświadczeniami oraz wypracowują nowe rozwiązania wspólnych problemów. Dzięki realizacji projektu możliwe jest również lepsze wykorzystanie potencjału funkcjonujących w powiecie placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznych w Gnieźnie i Kłecku oraz Biblioteki Pedagogicznej.

W roku szkolnym 2013/14 projektem objętych zostało 8 przedszkoli i 56 szkół z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Na rok szkolny 2014/15 prowadzona jest rekrutacja dodatkowa wśród przedszkoli na jedno wolne miejsce.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli z terenu powiatu gnieźnieńskiego do udziału w projekcie. Dokumenty zgłoszeniowe pobrać można na stronach internetowych powiatu gnieźnieńskiego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku. Na kompletne formularze czekamy do 18 sierpnia 2014 r. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie dyrektorzy poinformowani zostaną 25 sierpnia 2014 roku. Informacja o przedszkolu zakwalifikowanym do udziału w projekcie opublikujemy na stronie internetowej powiatu i Poradni.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki