BIPPiątek, 09.6.2023

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013

Strategia to niezwykle ważny dokument dla samorządu, który określa co i za pomocą jakich środków ma zostać osiągnięte. Opracowanie strategii to jednak długa i mozolna praca. Warunkiem osiągnięcia sukcesu dobrze przygotowanej strategii jest współudział wszystkich, których ma ona dotyczyć. Ma ona przynieść korzyść nie tylko urzędowi i jego pracownikom, ale przede wszystkim mieszkańcom.

Bardzo ważnym czynnikiem jest stworzenie tego dokumentu ponad wszelkimi podziałami politycznymi w dłuższym horyzoncie czasu.

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego we wrześniu 2000 roku na okres 5 lat. Dzięki niej udało się zrealizować wiele zadań m.in. takich jak: powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, budowa hali sportowej przy II LO w Gnieźnie, rozpoczęcie budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, utworzenie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., powstanie Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski", budowa punktu widokowego w Dusznie (gm. Trzemeszno), utworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, utworzenie i finansowanie do dziś Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej (przy GARG sp. z o.o.), współorganizacja konkursu gospodarczego "Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego", podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi - z Niemiec i Włoch, budowa i modernizacja wielu dróg powiatowych, a także udział w wielu targach turystycznych, wydanie informatorów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz poszukujących pracy, stworzenie mapy numerycznej dla powiatu, realizacja kilku projektów z zakresu profilaktyki zdrowia (m.in. mammografia, rak gruczołu krokowego), i wiele innych działań.

Za przygotowanie strategicznego dokumentu dla powiatu gnieźnieńskiego odpowiedzialna jest Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Wybór firmy realizującej to zadanie nastąpił zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Pierwszym krokiem w procesie pracy nad strategią jest kompleksowa analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej gminy. Obecnie jest opracowywany raport o stanie powiatu gnieźnieńskiego. Dokonana analiza powinna pozwolić odnaleźć te dziedziny, których rozwój jest najbardziej pilny.

Każdy samorząd posiada pewne walory - atuty, których nie posiadają inni i właśnie te atuty ma za zadanie odnaleźć, razem z mieszkańcami i pracownikami urzędu, zespół specjalistów zajmujących się opracowaniem strategii. Potencjalnych możliwości jest wiele, ale najtrudniejszym zadaniem jest ich odnalezienie i zdecydowanie czy są w stanie zagwarantować rozwój w dłuższej perspektywie czasu.

Dokonana analiza wskaże również słabe strony naszego powiatu. Całą swoją wiedzą i umiejętnościami powinniśmy jednak dążyć do eliminacji słabych stron i poprawienia sytuacji w danej dziedzinie.

Reasumując, żaden samorząd nie może być jednocześnie najlepszy dla turystyki, osadnictwa, handlu czy przemysłu. Tak jak ludzie są wyspecjalizowani w określonej dziedzinie, tak samo i nasz powiat powinien położyć nacisk na dziedzinę, dzięki której będzie mógł się rozwijać wraz ze swoimi mieszkańcami. Decyzja, co do wyboru określonego kierunku jest trudna i ryzykowna, ale warto takie wyzwania podejmować, i co ważniejsze konsekwentnie je realizować.

Mam nadzieję, ze wspólnie przy Państwa pomocy uda nam się precyzyjnie określić kierunki działania samorządu powiatowego na kilka najbliższych lat. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się wskazać obszary działalności samorządu powiatu gnieźnieńskiego zapewniające jak największe korzyści i spełnienie Państwa oczekiwań.

Ankieta do pobrania


/-/ Jacek Kowalski
Starosta Gnieźnieński
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki