BIPPiątek, 09.6.2023

NIK o nieprawidłowościach „Rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie”

NIK o nieprawidłowościach „Rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie”
, dotyczącego przygotowania i realizacji inwestycji „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie”.

W konferencji udział wzięli Alina Kujawska-Matanda – etatowy członek Zarządu Powiatu, Jacek Frąckowiak – dyrektor ZOZ, Aleksandra Piątkowska-Radom – skarbnik Powiatu oraz Łukasz Scheffs – doradca starosty.

Na konferencji zaprezentowano wstępne wnioski wypływające z kontroli NIK a przekazane osobno Starostwu Powiatowemu oraz Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej. W imieniu Starostwa Powiatowego głos zabrała Alina Kujawska-Matanda, etatowy członek Zarządu. Dyrektor A. Kujawska-Matanda odniosła się do kwestii kontroli i oceny działalności ZOZ jaką prowadziło Starostwo Powiatowe, a tym samym kwestii realizowania inwestycji jaką była rozbudowa szpitala. Do wystąpienia pokontrolnego dotyczącego ZOZ w Gnieźnie odniósł się z kolei dyrektor placówki Jacek Frąckowiak. Dyrektor J. Frąckowiak mówił nie tylko o pierworodnym grzechu przy planowaniu i projektowaniu samej inwestycji, ale wskazał również na zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli związane z odpowiednim zabezpieczeniem budowy. Dyrektor wspomniał również o wątpliwościach związanych z ewentualnym naruszeniem przepisów Prawo zamówień publicznych. W trakcie konferencji głos zabrała także Aleksandra Piątkowska-Radom. Skarbnik Powiatu, która podtrzymała opinię dotyczącą złożonej sytuacji finansowej Powiatu i braku możliwości zabezpieczenia w pełni realizacji rozbudowy, czego na pewnym etapie inwestycji oczekiwał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zestawienie dotyczące wystąpień pokontrolnych NIK, które były przedmiotem konferencji, znajduje się poniżej w załączniku.

Pliki do pobrania
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki