BIPPiątek, 30.7.2021

Likwidujemy azbest

Likwidujemy azbest
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wraz z zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko Januarym Giżyckim wizytowali miejsce likwidacji azbestu w Michalczy. Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych możliwa jest dzięki wspólnej akcji Starostwa Powiatowego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin powiatu i miasta Gniezna.

Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 2 538 ton wyrobów zawierających azbest. W samym tylko 2013 roku zrealizowano 231 wniosków na łączną kwotę 263 455,27 zł., co pozwoliło unieszkodliwić 500 ton odpadów.

Od 2010 roku dofinansowanie dla wnioskodawców wynosi 100%.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych