BIPPiątek, 07.5.2021

Nadzwyczajna LII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna LII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
zwołuję nadzwyczajną LII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 09 września 2014 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


Porządek obrad nadzwyczajnej LII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Uchwały nr XL/270/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym p.n. Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I LO i MPPP w Gnieźnie.
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XVL/320/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku dotyczącej uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora.
  3. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2023.
  4. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014.
 5. Zamknięcie sesji.

     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych