BIPNiedziela, 04.6.2023

XXVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu:
  • roczne sprawozdanie PUP i plan na 2005r.
  • roczne sprawozdanie GARG za 2004r.
 8. Sprawozdanie PCPR za rok 2004 i plan na 2005r.
 9. Inf. Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie o przebiegu kampanii ziemniaczanej za rok 2004. Aktualna sytuacja w procesie przekształceń przedsiębiorstwa.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/201/2005 z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącej utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży na okres od dnia 11 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/189/2005 z dnia 28.02.2005r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/67/2003r. dotyczącej budowy drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo;
  • w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: przyjęcia misji, wizji oraz celów strategicznych rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2006-2013;
  • w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok;
  • w sprawie: odwołania Haliny Reszelskiej z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie;
  • w sprawie: zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 14. Przewodniczący
  Rady Powiatu
  Jerzy Nadoliński

  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki