BIPSobota, 17.4.2021

Dom Pomocy Społecznej upamiętnił swoich fundatorów

Dom Pomocy Społecznej upamiętnił swoich fundatorów
– fundatorów Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Zygmunt Terakowski z żoną przybył do Gniezna w 1921 roku i zakupił nieruchomość wraz z ogrodem przy ulicy Wrzesińskiej 21. Za sprawą wykupu udziałów w drukarni „Lech” stał się jej współwłaścicielem i dyrektorem.
Po wybuchu II Wojny Światowej – wysiedlony przez okupanta – zamieszkał wraz z żoną w Krakowie.Zygmunt Terakowski zmarł w roku 1944 w wieku 73 lat. W swoim Testamencie zrzekł się majątku, przekazując go miastu z wolą urządzenia w nim domu starców im. „Małżonków Terakowskich”.
W dniu 1 października 1946 roku Dom Starców im. Małżonków Terakowskich rozpoczął swoją działalność. W latach 1946-2014 następowały kilkakrotnie zmiany nazewnictwa domu, w których pominięto pierwotną nazwę zawierającą imię patronów. Zmiany nazwy nie wpłynęły na misję pracy domu - niesienia pomocy ludziom starszym.

Po odszukaniu w archiwum Domu genezy powstania, wraz z udziałem rodziny, zdecydowano o przywróceniu mu pierwotnej nazwy z imieniem jego patronów. Zgodnie z ostatnią wolą darczyńców - 26 czerwca 2014 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przywróciła Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Wrzesińskiej 21 - imię „Małżonków Terakowskich”.Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło w dniu 1 października 2014 roku.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych