BIPSobota, 17.4.2021

Ruch okrężny na Roosevelta i Reymonta

Ruch okrężny na Roosevelta i Reymonta
Przebudowa skrzyżowania obejmować będzie miedzy innymi wykonanie wysepki środkowej z pierścieniem najazdowym o średnicy 8,0 m,oznakowanie poziome ruchu okrężnego wokół wysepki (m.in. wydzielenie jezdni o szer. 6,0 m oraz pasa prawoskrętu o szer. 3,0 m),wykonanie wysepek dzielących pasy ruchu na wlotach ul. Roosevelta i al. Reymonta, nowego przejścia dla pieszych oraz oznakowania pionowego.

Wartość robót to blisko 90 tys. zł.

Uzasadnieniem prac jest konieczność przebudowy skrzyżowania dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – pieszych i kierujących pojazdami. Lokalizacja sąsiadującego ze skrzyżowaniem hipermarketu oraz droga wylotowa z Gniezna w kierunku Torunia, powodują wzmożony w tym miejscu ruch samochodowy. W efekcie przebudowa eliminując uciążliwe korki upłynni przemieszczanie się pojazdów i zapewni bezpieczne przejścia dla pieszych.
Ruch w miejscu prowadzenia prac będzie na bieżąco regulowany, aby zminimalizować mogące pojawić się przejściowo utrudnienia dla kierowców.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych