BIPŚroda, 31.5.2023

Powiat Gniezno ponownie doceniony przez fachowców

Powiat Gniezno ponownie doceniony przez fachowców
przez wydawnictwo dwutygodnika branży turystycznej Wiadomości Turystyczne.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jest wydawcą wielu wydawnictw promocyjno – turystycznych. Do tegorocznej edycji konkursu starostwo zgłosiło się w dwóch kategoriach. II miejsce w kategorii seria wydawnicza została przyznana za serię dziesięciu folderów Powiatu Gniezno pn. Tu powstała Polska. Z kolei seria czterech książek dla dzieci otrzymała wyróżnienie w kategorii projekty specjalne.

W sumie z całego kraju zostało zgłoszonych 99 projektów w czterech kategoriach konkursowych: 1. foldery promocyjne; 2. serie wydawnicze; 3. projekty specjalne oraz 4. aplikacje mobilne. Dbając o wysoki poziom oceny folderów, w pracach jury wzięli udział eksperci w zakresie grafiki, redakcji i stylu przekazu językowego, komunikacji z turystą, oceny konsumenckiej oraz marketingu internetowego.

Ocena projektów nastąpiła na podstawie następujących kryteriów:
 • zgodności założonych celów z osiągniętym efektem
 • realizacji projektu trafiającego do zgodnej z założeniem grupy docelowej
 • wartości merytorycznej i poprawności językowej
 • kreatywności i innowacyjności
 • użyteczności
 • atrakcyjności graficznej
Celem konkursu Róża Regionów jest zwrócenie uwagi na jakość promocji naszego kraju. Oceniając foldery oraz aplikacje mobilne promujące miasta, regiony i lokalne produkty turystyczne, pomysłodawcy konkursu chcą wspierać rozwój wysokich standardów prezentowania walorów turystycznych. W obliczu rosnących oczekiwań turystów to stały rozwój, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, profesjonalna oprawa graficzna i kreatywność, stanowią klucz do sukcesu. Z tego powodu konkurs pn. Różna Regionów dedykowany jest inicjatywom starającym się wprowadzić wspomniane elementy w promocję własnego regionu.

Propozycja udziału w konkursie skierowana została do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ale także do lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz stowarzyszeń. Jego wyniki zostały zaprezentowane w dniu 23 października br., pierwszego dnia międzynarodowych targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Laureaci zostaną również przedstawieni na łamach dwutygodnika Wiadomości Turystyczne.

Lista laureatów:

W kategorii FOLDER:
 • Gmina Miasta Radomia - Spacerkiem po Radomiu
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego - Visit Łódzkie. Oferty turystyczne
W kategorii SERIE WYDAWNICZE:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Zachodniopomorska Kraina Wodna, (...).
 • Powiat Gnieźnieński - Tu powstała Polska
W kategorii PROJEKTY SPECJALNE:
 • Polskie Wydawnictwa Reklamowe - Chełmińsko-Dobrzyński Szlak Turystyczny.
 • Gmina Śrem - Legendy Śremskie na wesoło
W kategorii APLIKACJE MOBILNE
 • Gmina Miasta Toruń - Miejska aplikacja mobilna.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki