BIPCzwartek, 08.6.2023

Zbliżenia polsko - litewskie

Wielkopolscy samorządowcy wizytowali trzy (na 60 istniejące na terenie Litwy) rejony, na czele których stoją Merowie, będące odpowiednikami polskich powiatów: Wileński, Trocki oraz Sołneczniki. W ciągu kilku dni starostowie zapoznawali się ze strukturą podziału terytorialnego na Litwie, zadaniami i kompetencjami samorządów oraz problemami, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy tych rejonów. Z dużym zainteresowaniem działacze samorządowi z Polski przyglądali się litewskim rozwiązaniom w zakresie szkolnictwa. Niezwykle sentymentalny charakter nabrała wizyta w polskiej Szkole Muzycznej w Sołnecznikach, szkole o dużych osiągnięciach na arenie międzynarodowej. Starostowie ufundowali tamtejszej szkole zestaw komputerowy.
Wizyta na Litwie miała charakter zapoznawczy i inicjujący współpracę. Po rozszerzeniu Wspólnoty Europejskiej Polska i Litwa są nowymi członkami Unii i realizują wspólną unijną politykę swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług na jednolitym europejskim rynku.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki