BIPPiątek, 02.6.2023

Nadzwyczajna IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 Nadzwyczajna IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
zwołuję nadzwyczajną IV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


IV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
18 grudnia 2014 roku

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014
  2. Uchwała w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
  3. Uchwała w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  4. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego.
 5. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki