BIPNiedziela, 11.6.2023

Komunikat Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Komunikat Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata.
W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ogłoszenia - pożytek publiczny oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ABC Powiatu, organizacje pozarządowe, pkt. 11 znajduje się pełna informacja o naborze przedstawicieli wraz z Kartą Zgłoszenia Kandydata.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki