BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Forum Rolnicze Powiatu Gnieźnieńskiego

Forum Rolnicze Powiatu Gnieźnieńskiego
W programieForum omówione zostaną między innymi:
  • program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
  • sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne),
  • wybory do izb rolniczych 31.05.2015,
  • produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.
W spotkaniu uczestniczyć będą: parlamentarzyści,samorządowcy, przedstawiciele agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu rolniczego, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa.

Wielkopolskie Fora Rolnicze odbywają się pod patronatem:Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim – Czesława Siekierskiego oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Posła na Sejm RP – Piotra Walkowskiego.

Kontakt: Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Gnieźnie, telefon: 602-152-805

Partnerzy projektu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Państwowa Inspekcja Pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Związek Młodzieży Wiejskiej

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Patronat medialny: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Siewca Wielkopolski
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki