BIPCzwartek, 08.6.2023

Razem można więcej

Niemieccy rolnicy byli zainteresowani poznaniem charakteru produkcji rolniczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego oraz problemów, z którymi borykają się polscy rolnicy. Goście z Niemiec wizytowali Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Lubiniu, Gospodarstwo Rolno - Hodowlane w Żydowie, fermę norek w Pawłowie, grupę producencką "Polanie" w Kłecku oraz gospodarstwo pana Władysława Pietrzaka w Zdziechowie, gospodarstwo pana Bolesława Dziela w Strzyżewie Paczkowym i zakład masarski pana Leszka Michalaka w Czerniejewie. Ku zaskoczeniu Niemców okazało się, iż polskie rolnictwo przedstawia się na bardzo wysokim poziomie. Ponad 93% rolników z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej skorzystało z dopłat bezpośrednich. Gospodarstwa rolne mogą pochwalić się produkcją na coraz wyższym poziomie technologicznym. Największym problemem dla rolników z Polski jest kwestia opłacalności produkcji rolniczej. Poprawić taki stan rzeczy może fakt zrzeszania się rolników w większe organizacje, spółdzielnie rolnicze, czy grupy producenckie w celu lepszego wynegocjowania cen jednostkowych na sprzedawane przez siebie produkty.

Jak się okazuje podobne problemy przeżywali niemieccy rolnicy. Obecnie w Niemczech tylko 3% ludzi zajmuje się rolnictwem. Jak podkreślił Berndt Schütze - Dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Powiecie Teltow-Fläming, szef delegacji niemieckich rolników: "Aby inni usłyszeli to, co mamy do powiedzenia, musimy się zrzeszać. Widzimy konieczność posiadania jednej silnej organizacji branżowej w całej Wspólnocie Europejskiej, abyśmy mogli głośno mówić o problemach rolników. Jest to trudne zadanie, bo wielu z nas reprezentuje inne interesy, często trudne do pogodzenia, ale my się już nauczyliśmy, że razem można więcej osiągnąć".

Delegacja niemiecka podczas spotkania z władzami Powiatu Gnieźnieńskiego - Wicestarostą Telesforem Gościniakiem i Członkiem Zarządu Zbigniewem Sujakiem, w obecności przedstawicieli organizacji rolniczych w terenu powiatu złożyli oficjalne zaproszenie dla delegacji polskich rolników do złożenia rewizyty w Powiecie Teltow-Fläming.

Przypomnijmy, Powiat Gnieźnieński należy do regionów typowo rolniczych. W powiecie jest ponad 5 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Działają również Gospodarstwa Rolne należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Spółdzielnie Produkcyjne oraz Grupy Producenckie, o różnych formach działania. Produkcja rolna jest prowadzona na wysokim poziomie - świadczy o tym skala produkcji i jej jakość.

Rolnicy w produkcji korzystają z nowych technologii, bez niej nie osiągnęliby tak dobrych wyników. Dotyczy to optymalnego nawożenia mineralnego i właściwego stosowania środków ochrony roślin w uprawach polowych. W produkcji roślinnej uprawia się głównie: 1. zboża konsumpcyjne (pszenica - żyto), 2. rośliny przemysłowe (rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniaki), 3. rośliny pastewne (zboża paszowe , kukurydza).

Produkcja zwierzęca zdominowana jest przez trzodę chlewną a następnie bydło mleczne oraz rozwijające się drobiarstwo. Trzoda chlewna w regionie charakteryzuje się wysoką mięsnością - 54% średnio. Świadczy to o dobrej jakości surowca do przetwórstwa rolnego. Natomiast zboża konsumpcyjne cechują się wysokimi parametrami jakościowymi, co do zawartości glutenu i dobrych właściwości wypiekowych. Duża skala produkcji naszego rolnictwa (stanowi dobrą bazę surowcową) może przyczynić się do rozwoju przemysłu i przetwórstwa rolno - spożywczego.

Przetwórstwo rolne w powiecie jest słabo rozwiniętym ogniwem i czeka na inwestora. Cała produkcja służy zaopatrzeniu dla dużych aglomeracji miejskich. Atutem jest też dobre położenie komunikacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego między Poznaniem, Toruniem i Bydgoszczą.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki