BIPPoniedziałek, 29.5.2023

VII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
VII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
05 marca 2015 roku
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na temat bieżącej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 7. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2014.
 8. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2014.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2014 r.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłecku.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki