BIPPoniedziałek, 30.1.2023

PUP przyjmuje wnioski na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców w wieku 45+

PUP przyjmuje wnioski na finansowanie kosztów kształcenia pracowników  i pracodawców w wieku 45+
W ramach środków KFS możliwe jest sfinansowanie:
  • określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Z KFS finansowane jest 80% kosztów, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 669 70 16 lub w pokoju nr 17.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych