BIPPiątek, 16.4.2021

Akcja Kurierska

Akcja Kurierska
Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Starostwa oraz miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego. Uruchomienie Akcji Kurierskiej należy do zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Akcja Kurierska to działanie wydzielonych sił i środków zorganizowane przez odpowiedni organ, którego celem jest doręczenie, otrzymanych lub wcześniej zdeponowanych dokumentów powołania żołnierzy rezerwy, pracowników wojsk oraz innych osób na uzupełnienie jednostek wojskowych, a także wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony.

Pracownicy zapoznali się z zasadami i obowiązkami wynikającymi z realizacji zadania.drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych