BIPPiątek, 09.6.2023

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Magdalena Przystałowska reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Głównym punktem spotkania było podjęcie uchwały o przystąpieniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego do projektu „Rady Pożytku do STANDARDowego Użytku”. Celem projektu jest między innymi przeprowadzenie samooceny Rady oraz udział w szkoleniach dotyczących standardów funkcjonowania Rad.

Ponadto członkowie Rady ustalili harmonogram posiedzeń i zadeklarowali swój udział przy konsultacjach podczas opracowywania „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2016 – 2018”, a także„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki