BIPWtorek, 06.6.2023

Centrum Kształcenia Praktycznego szansą dla szkolnictwa zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego szansą dla szkolnictwa zawodowego
W świetle bieżących ustaleń Centrum Kształcenia Praktycznego, wchodzące obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, zostanie wyodrębnione z tej struktury i jako samodzielna jednostka służyć będzie wszystkim szkołom zawodowym powiatu gnieźnieńskiego. Oznacza to możliwość organizacji stanowisk egzaminacyjnych podczas egzaminów zawodowych, kształcenie młodzieży we współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi różnorodne branże oraz, co bardzo istotne, aplikowanie przez CKP o środki zewnętrzne. Centrum Kształcenia Praktycznego dla którego organem prowadzącym będzie Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, mieścić będzie się, tak jak dotychczas, przy ul. Słowackiego w Gnieźnie,a jego kadrę stworzą pracujący w nim nauczyciele.

Jak wspólnie podkreślają Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński oraz Sylwester Sip, Dyrektor ZSP nr 2, - planowane zmiany mają na celu podniesienie rangi kształcenia zawodowego, uatrakcyjnienie jego formuły, a tym samym wykorzystanie szansy na promocję szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży. Centrum Kształcenia Praktycznego ma tworzyć warunki dla zdobywania wiedzy i umiejętności odpowiadających na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a tym samym gwarantować młodzieży atrakcyjne zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Należy zaznaczyć, że powołanie samodzielnego Centrum Kształcenia Praktycznego uwarunkowane jest przyjęciem stosownej uchwały przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki