BIPWtorek, 30.5.2023

Już 8 lat usuwamy azbest. Wystarczy złożyć wniosek

Już 8 lat usuwamy azbest. Wystarczy złożyć wniosek
Informacje na temat przebiegu tegorocznej akcji przedstawiły na konferencji prasowej w dniu 3 lipca br., Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński oraz Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Jak wyjaśnia Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński - W 2015 roku kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 378 tys. zł i jest największą dotacją pozyskaną w ciągu 8 lat trwania akcji. W budżecie Powiatu zarezerwowano na ten cel kwotę 50 tys. zł, a udział gmin wynosi 135 tys. zł. - Całość zadania w 2015 roku obejmuje 563 tys. zł, co pozwoli zutylizować około 1.300 ton wyrobów zawierających azbest – dodaje Starosta Beata Tarczyńska.

Mieszkańcy powiatu mogą liczyć na 100% pokrycie kosztów demontażu azbestu. - Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu do realizacji zadania wynosi 100%. Obejmuje demontaż azbestu z dachu budynku i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów, a więc wywiezienia azbestu na składowisko – tłumaczy Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. - Termin przyjmowania wniosków ustala indywidualnie każda z gmin, jednak nie może być on dłuższy niż do 30 września br. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków – zaznacza M. Musiałowicz.

Procedura przyznania środków jest bardzo prosta

Mieszkańcy składają wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska www.naszesrodowisko.pl oraz we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach gmin. Do wniosku winien być załączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części. Tylko wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

W bieżącym roku Powiat Gnieźnieński planuje usunięcie ponad 1.300 ton azbestu. Akcja potrwa do 30 listopada. Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego usunięto ponad 3.200 ton azbestu z 1.300 nieruchomości. W całej Polsce azbest powinien być usunięty i zutylizowany do 2032 roku.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki