BIPNiedziela, 04.6.2023

Nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji poinformowali, że na terenie miasta Gniezna w ciągu ostatniej doby trzy osoby zostały hospitalizowane po zażyciu dopalaczy.Jedna osoba jest nadal nieprzytomna. Członkowie Zespołu ustalili, że należy duży nacisk położyć na profilaktykę dzieci i młodzieży poprzez organizowanie pogadanek, spotkań uświadamiających o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy. W walce z tym zagrożeniem prowadzone są wspólne działania Policji, Sanepidu i Prokuratury. Ponadto niezbędne są zmiany legislacyjne, które pozwolą na skuteczniejsze działania przeciwko dystrybutorom tych środków odurzających. Członkowie Zespołu reprezentujący Policję, Sanepid, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZOZ, Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” zgodnie ustalili, że najbardziej skutecznym narzędziem, który spowodowałby zakaz handlu dopalaczami będzie zmiana przepisów prawnych oraz stosowanie prewencji jako metody pozwalającej uchronić dzieci i młodzież przed zgubnym działaniem środków odurzających. W ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych na stronie internetowej Starostwa zostanie zamieszczony film o tym, jak groźne są narkotyki i dopalacze. Film został przygotowany przez policjantów Komendy Stołecznej Policji i na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego został udostępniony do wykorzystania.

Pamiętajmy!
Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się tylko zyskiem, za nic mają ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!!!
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki