BIPŚroda, 07.6.2023

Bezpieczne żniwa

Bezpieczne żniwa
Bezpieczeństwo dzieci oraz przestrzeganie przepisów BHP to zdaniem wicestarosty Jerzego Berlika dwa najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tegorocznych prac polowych. – Żniwa to piękny czas podsumowania rolniczej pracy, wiążą się z nim jednak duże zagrożenia – wskazywał wicestarosta Berlik. – Dlatego też apeluję o zwracanie szczególnej uwagi na sprawność sprzętu rolniczego, przestrzeganie wszelkich instrukcji i zasad bezpiecznej pracy. Żniwa są wówczas piękne, kiedy zaczynają i kończą się szczęśliwie.

O rozwagę i nie angażowanie dzieci do prac polowych apelowała Beata Strzelecka – Rzepecka, kierownik Punktu Terenowego KRUS w Gnieźnie. - Mając na uwadze szerokie możliwości oddziaływania głównie poprzez media, proszę, aby apelowali Państwo o przestrzeganiu zasad BHP oraz o nie zatrudnianie dzieci do prac rolniczych – tłumaczyła B. Strzelecka – Rzepecka – Trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat liczba wypadków rolniczych znacznie spadła. Jeszcze dwadzieścia lat temu ofiarami wypadków było 28 osób na 1000 ubezpieczonych w KRUS. W obecnej chwili to 10.7 na 1000 osób ubezpieczonych. Taki spadek wypadków zawdzięczamy zarówno pracy i szkoleniom prowadzonym przez KRUS jak również dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym i innymi organami administracji państwowej w tym z Państwową Inspekcją Pracy. Ta ostatnia instytucja, zwłaszcza w okresie letnim przeprowadza wizytacje gospodarstw i uczula rolników na rożne niebezpieczeństwa towarzyszące pracom rolniczym – mówi kierownik PT KRUS. Małgorzata Pietrzak-Sikorska, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przypomniała o zasadach poruszania się pojazdami wielkogabarytowymi, a więc i maszynami rolniczymi po drogach publicznych. – Do kierowania takimi pojazdami obowiązkowe jest posiadanie uprawnienia do jazdy kategorii T lub B – wskazywała M. Pietrzak – Sikorska. - Jeśli szerokość takiego pojazdu jest większa niż 3 metry, ale nie przekracza 3.5 metra to kierowca takiego pojazdu powinien wystąpić do Starosty Powiatowego o wydanie specjalnego zezwolenia drugiej kategorii. Należy o tym wspomnieć gdyż dużo pytań kierowanych do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dotyczy tego właśnie zagadnienia.

Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, poinformował, że temat bezpieczeństwa podczas prac polowych wielokrotnie powinien być poruszany na forum publicznym. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z terenową jednostką KRUS planuje przeprowadzać akcję informacyjną z zakresu bezpieczeństwa. Starosta życzył też wszystkim rolnikom bezpiecznej pracy zwłaszcza u progu zbliżających się żniw.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki