BIPPiątek, 09.6.2023

XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Porządek obrad nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  2. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  3. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/268/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
 5. Zamknięcie sesji.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki