BIPPiątek, 09.6.2023

Stypendia Marszałka

Stypendia Marszałka
zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:
 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym;
 2. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego;
 3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia;
 4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21; słuchacze i studenci 4,01;
 5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto;
 6. złożą odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu;
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków o stypendium, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.umww.pl w zakładce Departamentu Edukacji i Nauki www.umww.pl

Wypełnione wnioski, wraz z załącznikami, należy złożyć w:
 • Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
  ul. Jana Pawła II 9/10, pokój 2.12
  62-200 Gniezno
w terminie do:
 • 25 września 2015r. – uczeń
 • 20 października 2015r. – student/słuchacz
Więcej informacji pod numerem tel. 61 424 66 90
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki