BIPŚroda, 07.6.2023

Powiat z dofinansowaniem na likwidację azbestu

Powiat z dofinansowaniem na likwidację azbestu
realizowanego w ramach „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Sygnatariuszami umowy są: Hanna Grunt, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński , Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz Jerzy Berlik – Wicestarosta Gnieźnieński.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Powiatowi Gnieźnieńskiemu dotacji do kwoty ogółem 378 tys. zł netto – informuje Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.- Całkowity planowany koszt brutto przedsięwzięcia wynosi 563 tys. zł.Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu z terenu powiatu gnieźnieńskiego – wyjaśnia B. Tarczyńska.

Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny realizacji przedsięwzięcia to unieszkodliwienie ok. 1300 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Tegoroczna akcja likwidacji azbestu potrwa do dnia 31 października.

Zachęcamy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do składania wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest,we właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędzie gminy – mówi Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. -Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędach gmin – dodaje wicestarosta.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki