BIPNiedziela, 04.6.2023

Nowy rozdział trzemeszeńskiej oświaty

Nowy rozdział trzemeszeńskiej oświaty
– prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.

Swoje podpisy pod porozumieniem otwierającym nowy rozdział trzemeszeńskiego szkolnictwa złożyli: Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Krzysztof Dereziński, Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, Robert Gaweł, członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego oraz Alina Kociemba, skarbnik Miasta i Gminy Trzemeszno i Aleksandra Piątkowska-Radom, skarbnik powiatu gnieźnieńskiego.

Wprowadzeniem do uroczystości był wykład dr Danuty Konieczka-Śliwińskiej, na temat historii trzemeszeńskiego szkolnictwa obejmującej okres od 1776 roku, aż do czasów współczesnych. Wystąpienie ubogaciła prezentacja multimedialna złożona z archiwalnych zdjęć.

Zarząd Powiatu dotrzymał słowa - powiedziała w swoim wystąpieniu, tuż przed podpisaniem historycznego dokumentu, Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Wypracowanie porozumienia w kwestii trzemeszeńskiego szkolnictwa było naszym priorytetowym zadaniem. Potwierdziło, że zawsze do końca należy prowadzić rozmowy i za wszelką cenę szukać kompromisów. Efektem naszych działań jest porozumienie, które kończy kilkuletni spór i pozwala w aurze spokoju i otwartości kontynuować piękną tradycję szkół w Trzemesznie – dodała B. Tarczyńska.

Dziś kończymy długie, a przy tym trudne negocjacje – tłumaczył Krzysztof Dereziński, Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno. – Przejmujemy szkoły na których społeczeństwu Trzemeszna bardzo zależy. Przed nami jednak odpowiedzialne zadanie. Musimy skupić się teraz na dobrej, wzajemnej współpracy i zapewnieniami naboru, który zagwarantuje szkołom dalsze funkcjonowanie – zaznaczył K. Dereziński.

Na podstawie porozumienia Miasto i Gmina Trzemeszno przejęło zarówno kompetencje prowadzenia szkół, jak i ich majątek, na który otrzymało od władz powiatu 90% bonifikatę.

Uroczyste podpisanie dokumentu zgromadziło na sali sesyjnej wielu gości, w tym: gnieźnieńskich parlamentarzystów, przedstawicieli duchowieństwa, radnych Rady Miasta i Gminy Trzemeszno oraz radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, dyrektorów wydziałów urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W tym dniu szczególnie serdecznymi gośćmi byli przedstawiciele rodziców, uczniów oraz absolwentów trzemeszeńskich szkół.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki