BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Centrum Powiadamiania Ratunkowego i numer 112

Stad, z uwagi na fakt, iż CPR jeszcze nie funkcjonuje wskazane jest, aby w sytuacjach kryzysowych kierować daną sprawę pod odpowiedni numer - jeden z 997, 998 lub 999. Skraca się tym samym czas poinformowania odpowiedniej służby o charakterze zdarzenia. Z momentem uruchomienia CPR będzie wystarczało zgłosić wypadek pod numer 112, a wówczas sprawa momentalnie zostanie przekierowana do odpowiedniej lub kilku nawet służb ratunkowych.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego to inwestycja, o którą zarówno władze powiatu, jak i komenda straży pożarnej zabiegała od kilku lat. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac CPR miał zostać uruchomiony jeszcze w roku 2005. Przeszkody i tym samym opóźnienia w czasie, które stanęły na drodze - tzw. sprawa cmentarza żydowskiego - spowodowały, iż na chwilę obecną trudno powiedzieć, kiedy inwestycja zostanie zakończona. Możliwy termin zakończenia budowy CPR będzie znany po zakończeniu etapu prac ziemnych.

Koszt całego przedsięwzięcia (wraz z przebudową komendy powiatowej - modernizacją strażnicy, w której będzie zlokalizowane CPR) szacowany jest na ok. 6 mln. zł. Środki na tę inwestycję pochodzą głównie z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Aby środki te otrzymać samorząd powiatowy musiał wyasygnować odpowiednią kwotę ze swojego budżetu w wysokości 250 tys. zł. na uruchomienie CPR. Z pewnością w latach następnych inwestycja będzie kontynuowana.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

zdjęcie pobrano ze strony www.straz.powiat-gniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki