BIPNiedziela, 04.6.2023

Międzynarodowy projekt w powiecie gnieźnieńskim

Międzynarodowy projekt w powiecie gnieźnieńskim
Certyfikaty podpisane przez Beatę Tarczyńską, starostę gnieźnieńskiego oraz Katarzynę Kławsiuć, reprezentującą Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – beneficjenta projektu, odebrało po 25 uczestników z Polski i Ukrainy. W projekcie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych z Gniezna oraz partnerzy zagraniczni Powiatu Gnieźnieńskiego: Miasto Browary i Rejon Humański na Ukrainie.

Podczas uroczystego spotkania podsumowującego tygodniową wizytę w powiecie gnieźnieńskim, na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego z uczestnikami projektu spotkali się: Dariusz Igliński, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, Robert Gaweł, członek Zarządu Powiatu oraz Marcin Makohoński, dyrektor wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

- To zaszczyt dla naszego samorządu, iż tegoroczny projekt odbywał się właśnie w powiecie gnieźnieńskim – powiedział Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. – Wizyta miała charakter nie tylko rekreacyjny i warsztatowy, ale przede wszystkim edukacyjny. Cieszę się, że poznaliście powiat gnieźnieński, jako miejsce gdzie rodziła się i kształtowała polska państwowość. Ważne są także przyjaźnie, które niewątpliwie zostały zawarte. To dobra praktyka i bez wątpienia najlepszy fundament do budowania pozytywnych relacji między naszymi krajami – dodał wicestarosta.

W programie projektu zrealizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej przewidziano 32-godzinne warsztaty dotyczące trzech bloków tematycznych: idei i praktyki wolontariatu, samorządu terytorialnego w Polsce oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Całość spotkania zakończyło wspólne zdjęcie, po którym długo jeszcze rozmawiano o projektowych wrażeniach.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki