BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
XIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 29 października 2015 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Wręczenie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Stanisławowi Konopińskiemu.
 6. Wręczenie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Ramzesowi Temczukowi.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego
  • z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  • w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016;
  • w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  • w sprawie: przystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego do Związku Powiatów Polskich;
  • w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani E.K. na zaniechanie Starosty Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.


 15. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki