BIPNiedziela, 04.6.2023

Mniej azbestu w powiecie gnieźnieńskim

Mniej azbestu w powiecie gnieźnieńskim
Środki na ten cel pochodzą także z budżetu Miasta Gniezna, gmin powiatu oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, który należy usunąć do 2032 roku.

- Począwszy od 2008 roku, na składowisku odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono już ponad 3 tys. ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu powiatu gnieźnieńskiego – informuje Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – W ostatnich dniach kolejne usunięte z posesji płyty eternitowe zostały przygotowane do transportu, zabezpieczone i wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. W tegorocznej akcji odebrano ich już ponad 500 ton – dodaje dyrektor M. Musiałowicz.

30 października br., miejsce usuwania azbestu ta terenie gminy Gniezno, wizytowali Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Rafał Skweres członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

- Powiat Gnieźnieński, w związku z zamiarem kontynuacji zadania w przyszłym roku, wystąpi z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie likwidacji azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Dzięki wsparciu gmin oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ilość usuniętego azbestu w naszym powiecie wciąż wzrasta. Co ważne, właściciele posesji nie ponoszą żadnych kosztów, związanych z demontażem i utylizacją płyt eternitowych. Już dziś zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w akcji w 2016 roku – informuje B. Tarczyńska.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki