BIPPiątek, 09.6.2023

Powiat wspiera rolników

Powiat wspiera rolników
Apel będący odpowiedzią na sygnały napływające od organizacji rolniczych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz członków Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego podjęto podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 listopada br.

- Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje przeszło 1700 gospodarstw rolnych, które trudnią się hodowlą trzody chlewnej – mówi Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. – Dalszy spadek cen na rynku skupu żywca w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do załamania się, a w konsekwencji wygaszenia produkcji przez naszych rolników. Zarząd i radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego podjęli decyzję o interwencji i wystosowaniu apelu o natychmiastowe i zdecydowane działania w tym obszarze do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasi rolnicy i ich rodziny nie mogą bać się o swoją przyszłość – zaznacza wicestarosta J. Berlik.

Wystosowany podczas ostatniej sesji Rady Powiatu apel to nie jedyne działanie samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego zmierzające do poprawy sytuacji rolnictwa w regionie. 24 listopada br. w gnieźnieńskim Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone ryzyku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Poza członkami zespołu w spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie, pracownicy gmin realizujący zadania zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

- Podczas spotkania szczególny nacisk położyliśmy na omówienie procedury postępowania na wypadek wystąpienia ASF – informuje Jerzy Berlik. - W przypadku wykrycia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, duża częśc jego obszaru zostałaby objęta zagrożeniem. Dlatego właśnie najważniejszym celem jest prewencja i likwidacja ognisk zakażenia, aby w przypadku pojawienia się takich źródeł wyeliminować możliwość ich rozprzestrzeniania – dodaje wicestarosta gnieźnieński.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki