BIPWtorek, 06.6.2023

Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego
W zorganizowanej w nowych salach CKP konferencji udział wzięli: Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Sylwester Sip, dyrektor CKP, Małgorzata Matczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, samorządowcy z gmin powiatu, dyrektorzy zawodowych szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele pracodawców.

- Szkolnictwo zawodowe wymaga skutecznego promowania i ciągłego poszerzania swojej oferty – powiedziała Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. –Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów jest największym zmartwieniem współczesnego rynku pracy. Dlatego też kształcenie zawodowe nie może być marginalizowane, ale na wszelkie sposoby wspierane i kreowane. Stąd też pomysł na wspólną konferencję i debatę. To próba odpowiedzi na pytanie jak wyposażać młodzież w instrumenty, które zagwarantują jej stabilne i atrakcyjne, także finansowo, zatrudnienie – mówiła B. Tarczyńska.

Podczas konferencji Sylwester Sip, dyrektor CKP, przedstawił sytuację szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim na tle lokalnego rynku pracy. W trakcie spotkania poruszono również problemy aktywizacji osób bezrobotnych i możliwe wsparcie dla pracodawców.

Głównym punktem zorganizowanej w CKP konferencji była jednak dyskusja, podczas której zaproszeni goście mogli przedstawić swoje oczekiwania oraz możliwe płaszczyzny współpracy. Zgodnie podkreślano, iż należy przywrócić właściwą rangę szkolnictwa zawodowego. W zaprezentowanej analizie dyrektor Sylwester Sip wskazywał na konieczność współpracy przedsiębiorstw ze szkołą, na zasadzie utworzenia branżowych partnerstw. Taka współpraca sprzyjałaby dostosowaniu szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Podczas spotkania zostały również zaprezentowane programy inicjowane i finansowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jak: program doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum „Zawodówka jest OK” oraz planowany projekt finansowany przez fundusze UE w ramach OSI „Ze szkoły na rynek pracy”.

- Podstawowym zadaniem, które służyć ma podniesieniu rangi szkolnictwa zawodowego jest dostosowanie treści kształcenia do możliwości szkoły, pracodawcy oraz potrzeb rynku pracy – uważa Sylwester Sip, dyrektor CKP. – Dzisiejsza konferencja ma rozpocząć proces współpracy szkół, samorządów i pracodawców, a jej efektem ma być kreowanie systemu kształcenia. Przygotowanie zawodowe powinno jednocześnie spełniać oczekiwania uczniów oraz przyszłych pracodawców. Obecnie pomimo wciąż utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia, blisko dwadzieścia procent pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Pracodawcy wskazują bowiem, iż poza wiedzą i umiejętnościami kandydatów do pracy bardzo pożądane są również kompetencje społeczne, takie jak: odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej czy motywacja. To te cechy decydują o możliwości zdobycia zatrudnienia i dalszym rozwoju zawodowym – informuje S. Sip.

Konferencję zakończyła prezentacja zmodernizowanej pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki